Korona-info

Vi jobber fremover med gjennomføring av festival i uke 29 som hovedfokus. Vi følger godt med på alt som skjer og følger de anbefalinger og pålegg som kommer fra Folkehelseinstituttet og andre offentlige enheter.

Vi oppfordrer alle til å følge de råd og pålegg som kommer, ta ansvar og ta godt vare på hverandre.

Den dypeste medfølelse med de som er rammet av pandemien, og respekt for de i helsevesenet som skal håndtere pasienter.
Vi vil gjerne få uttrykke vår sympati med alle som nå sliter, f.eks. musikere, arrangører, teknisk personell m.fl.