Jazzlogen + Jazzlinja + Dans

Jazzlogen

Jazzlogen fyller 30 år i år, og det feires med konsert!

Jazzlogen
Taket (Plassen) 150,- fees incl.

Landslinja i jazz - Molde VGS

Landslinja i jazz - Molde VGS
Molde kulturskole 150,- fees incl.

TIDE

Med TIDE presenterer Moldejazz også i 2020 en tverrkunstnerisk forestilling der Teatret Vårt rigges om for en optimal opplevelse av dans og musikk.

En leken duett mellom danser Bára Sigfúsdotter og musiker Eivind Lønning

Utøverne Bára Sigfúsdotter og Eivind Lønning har bakgrunn fra hver sine kunstfelt og i denne forestillingen kombinerer de sine erfaringer i improvisasjon. I forestillingen har musikk og dans likeverdige roller, og de to utøverne utforsker friksjonen mellom det visuelle og det auditive. Lyd og bevegelse er bundet sammen og påvirker hverandre fram og tilbake. De skyver og drar i hverandre, slik som tidevannet stiger eller synker avhengig av avstanden til månen og sola. To utøvere, to kropper og to masser beveger seg sakte mot hverandre.

Den travle livsstilen som mange fører i vårt samfunn i dag kan gjøre et menneske nummen. Vi kan fort ende opp med å respondere på omgivelsene våre på automatikk. "TIDE" er et forsøk på å vekke opp menneskers sensitivitet ved å gi publikum en helhetlig sanselig opplevelse. Dans og musikk smelter sammen til ett uttrykk, som ikke bare kan oppleves med øyne og ører, men med hele sanseapparatet.

TIDE
Teatret Vårt (PLASSEN) 380,- fees incl.