Vi har fått Tilgjengelighetsmerket!

Moldejazz har lang tradisjon for å tilrettelegge for de med spesielle behov, og er glad for å ha blitt sertifisert som god på området!
God tilgjengelighet handler om inkludering, holdningsendring, kompetanseheving, organisasjonsutvikling og omdømmebygging.

Det som er nødvendig for noen, er bra for alle.Moldejazz har i mange år vært opptatt av å legge til rette og bistå så godt som mulig, for de som har behov for litt ekstra. Vi har egne rullestolbilletter, man kan kjøpe ledsagerbillett digitalt (krever ledsagerbevis) vi tilrettelegger alle arenaer så godt som mulig, og vårt vertskap på spillestedene strekker seg langt for å finne gode løsninger der det er nødvendig. Vi har også fokus på tilrettelegging for de som vil bli med som frivillige.
Fra nå av kan du lett finne symbolet for Tilgjengelighetsmerket, med tilhørende informasjon øverst på våre nettsider, i hovedmenyen på mobilsidene, og under Generell info>Billettinformasjon/Tilgjengelighet i Appen vår.

Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangement på grunn av mangelfull informasjon om tilgjengelighet og usikkerhet rundt hvor godt arrangement er tilrettelagt.

Lov om likestilling- og diskriminering skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer for funksjonshemmede og hindre at det skapes nye. Likestilling er uavhengig av funksjonsevne.

Tilgjengelighetsmerket fra Norske Konsertarrangører er en sertifisering for kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.