To nye medlemmer i programkomitéen

Sissel Vera Pettersen og Line Juul inn i programkomitéen for Moldejazz

Programkomitéen i Moldejazz har fått to nye medlemmer i musiker og kunstnerisk leder for Trondheim Voices, Sissel Vera Pettersen og produsent for Nasjonal Jazzscene, Line Juul.

Line Juul

Programkomitéen i Moldejazz er et av festivalens viktigste organer. De siste par årene har den hatt medlemmene Arne Torvik, Andreas Risanger Meland, Hedvig Mollestad Thomassen, Petter Pettersson og Hans-Olav Solli. Høsten 2020 tok Arne Torvik et års permisjon og to nye medlemmer har kommet til, Sissel Vera Pettersen og Line Juul. Disse to kjenner Moldejazz og jazz-Norge fra to ulike ståsteder. – Sissel Vera Pettersen og Line Juul tilfører komplementær kompetanse og styrker programkomiteen ytterligere, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.

Gjennom rekrutteringen av Pettersen og Juul oppnår også Moldejazz sin programkomite 50/50 kjønnsbalanse. Dette er et fokusområde for festivalen som i sommer hadde en historisk høy andel kvinnelige bandledere, hele 55%! - Som Norges ledende jazzfestival er det naturlig at Moldejazz går foran også på dette området, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.

Om de nye medlemmene av Moldejazz sin programkomité:

Line Juul:
Line Juul har vært produsent for Nasjonal Jazzscene i Oslo siden 2008. Før dette var hun booking-agent hos Kjell Kalleklev management i Bergen. Hun er utdannet i Musikkvitenskap og Kulturprosjektledelse. Hun sitter i styret i Stiftelsen Odin og i fagutvalget for Music Norway's reisestøtte. I tillegg har hun sittet i juryer og utvalg for blant annet Jazzahead og Spellemann-prisen samt vært frivillig på mange festivaler.

Sissel Vera Pettersen
Sissel Vera Pettersen er fra Levanger og har sin utdanning fra jazzlinja NTNU og deretter ved Rytmisk musikkonservatorium i København. Hun bodde i København fra 2002 til hun i 2016 flyttet tilbake til Trondheim. Hun tok da over som kunstnerisk leder for Trondheim Voices, et ensemble hvor hun også medvirker. Sissel Vera har som utøvende kunstner medvirket på et stort antall plateutgivelser og har vært på Moldejazz en rekke ganger, blant annet med Trondheim Jazzorkester.