Komitéoversikt

I noen komiteer kreves en spesiell bakgrunn eller kunnskap, mens for de fleste er den viktigste egenskapen at du er vennlig og serviceinnstilt. Som funksjonær treffer du artister og publikum, så du og din opptreden er svært viktig for at vår profil som en hyggelig og intim festival opprettholdes.

Har du spørsmål utover den informasjonen du finner her, kontakt den enkelte komitéleder eller send en e-post til rekruttering@moldejazz.no

Jazzbutikken (Billett & effektsalg)
Like viktig som å selge billetter, er det at billettselgerne informerer og veileder publikum om programmet vårt. Som billettselger er du alltid i kontakt med publikum, og vi er derfor på jakt etter blide, serviceorienterte medarbeidere. Før oppstart av festivalen vil du få orientering om programmet, samt opplæring i billett- og betalingssystemet vi bruker. Arbeidstiden vil variere mellom tidlig og sent skift, og arbeidsstedet er et av våre billettkontor på PLASSEN eller i Storgata. Effektsalget foregår i salgsboder i sentrum. Det er fint om den som søker har erfaring fra salg. En vennlig og serviceorientert innstilling er svært viktig.

Bodutleie
Denne komiteen administrer alt vedrørende utleie av bodplass i Storgata, og har en svært viktig servicefunksjon opp mot alle leietagerne. Medlemmene av denne komiteen holder til på kontoret sitt på Rådhuset, eller løpende mellom teltene i Storgata.

Restaurant
På Romsdalsmuseet, i Alexandraparken, i Magic Mirror-teltet samt på festivalens egne sponsorarrangement er det mulig å jobbe som frivillig, med oppgaver som salg av mat og drikke, og rydding av restaurantområdet. Alle som skal jobbe med salg må være over 18 år. Hvis du har bransjeerfaring er det en fordel, men ikke et krav. Arbeidstiden varierer fra morgen til sen natt.

Pressesenteret
Denne komiteen har som ansvarsområde å ta i mot akkreditert presse og sørge for at disse får best mulig arbeidsforhold under festivalen. Det er fint om du er lokalkjent i Molde og har kjennskap til PR/ informasjonsarbeid. Arbeidstiden varierer og det jobbes to skift. Pressesenteret har normalt åpent fra 09.00 til 21.00. Pressesenteret holder til i 3. etage på Hotell Alexandra.

Akkreditering
Akkreditering har ansvaret for at alle funksjonærer, musikere, gjester, presse og sponsorer får utlevert sine akkrediteringskort. I tillegg til at du er blid og imøtekommende, er det viktig at du har gode datakunnskaper og er vant med litt hektiske arbeidsdager. Komiteen holder til i festivaladministrasjonen på PLASSEN, og er i drift fra lørdag før festivalen.

IKT
IKT har ansvaret for opp- og nedrigg, service, drift og support av datautstyr/festivalens maskinpark. Komiteen holder til på PLASSEN under festivaluka.

Artistservice (18+)
Artistservice har ansvar for å følge opp artistene fra de ankommer Molde til de drar igjen. Komitéen har derfor variabel arbeidstid. Under festivalen er du knyttet opp mot et bestemt spillested, mens komiteens sekretariat holder til på Alexandra Hotel, 3.etg.

Artisttransport (18+)
Har ansvar for transportering av artister og gjester. I denne jobben trenger vi seriøse og erfarne folk med gode kjøreferdigheter. Utvidet sertifikat er en fordel, men ikke en forutsetning. Jobben har variabel arbeidstid. Komiteen har sekretariat på Alexandra Hotel, 3.etg.

Innkvartering
Komiteen administrerer festivalens interninnkvartering, og har ansvaret for renhold og opp- og nedrigg for de ulike boenhetene. - Tilholdssted under festivalen: Plassen 4. etg.

Catering
Til cateringkomiteen trengs folk til å utføre enkle kjøkkenoppgaver, barpersonell og sjåfører. Arbeidet er til dels hektisk, men foregår i et meget hyggelig miljø. Flesteparten vil ha tilhold på produksjonskjøkkenet, mens noen vil kunne tildeles jobb på Romsdalsmuseet. Arbeidet er organisert i ulike vaktordninger, stort sett på dagtid.

Arenabygging
Er du glad i litt action og kroppslig arbeid? Og vil se hvordan festivalen ser ut på «innsida»? Her jobbes det med rigging av spillesteder i forkant av- og under festivalen, samt nedrigg ved avslutningen av festivaluka. Her får man sjansen til å få delta på mye forskjellig innen skilt og profilering, rigg, og transport prod. Arenabygging foregår i hovedsak foran og på scene (telt, sperremateriell, tribuner, skilting, profilering, lossing og lasting, flytting). Litt varierende arbeidstid og godt humør preger arbeidet som administreres fra gamle Kulturhuset.

Komiteen "Transport Prod." har også ansvaret for transport av alt teknisk materiell under jazzfestivalen, og er dermed i drift før, under og etter festivaluka. Sjåførene jobber i skiftordning med base på Kulturhuset. Komiteen disponerer lastebiler, truck og hjullaster, men også personbiler. Vi har behov for personer med førerkort klasse C1, C, truckførerbevis eller maskinførerbevis for hjullaster.

Lyd & Lys
Moldejazz har profesjonelle lyd og lysteknikere på alle arrangementer. Men vi tar gjerne imot søkere som har litt kunnskap om eller som vil lære seg mer om lyd og lysproduksjon. En fantastisk mulighet for å lære!

Vertskap (vakt | 18+)
Vertskap på våre konserter, sørger for innslipp og billettkontroll, sikring av rømningsveier og har en service- og informasjonsfunksjon opp mot vårt publikum. Vertskapet er organisert under en vaktsjef på hvert enkelt spillested og arbeidstiden er knyttet direkte opp mot konserttidene. Vi gjør oppmerksom på at alle verter må på forhånd godkjennes av politiet, og at du må være over 18 år. Vertskap og sikkerhet har sekretariat på i 4. etg. på PLASSEN.

Sponsorservice
Sponsorservice har ansvar for at sponsorene får gjennomført sine program i henhold til kontraktene. Oppgavene består i å være vertskap for den enkelte sponsor med sine gjester. Komiteen har også et sekretariat for sponsorene, med åpningstid fra mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 17.00. Sponsorkomiteen holder til på PLASSEN.

Info
Info har ansvaret for sentralbordtjenester for hele festivalen under uken, infostander ulike steder i byen og informasjon på nett, sms og annet internt og eksternt i forhold til festivalen. Sentralbordet er plassert på PLASSEN under festivalen og er sentrum for komiteens virksomhet. Infokomiteen håndterer også all distribusjon av Moldejazz program, flyere og plakater i uke 29.

Miljø
Denne komiteen er ansvarlig for Moldejazz sitt miljøarbeid, og er svært viktig for vår status som Miljøfyrtårn. De jobber med å følge opp og utvikle miljøvennlige tiltak, videreføre vårt økologiske matkonsept "Grønn mat til blå toner" og administrerer Miljøpatruljen, som sørger for et rent og hyggelig festivalområde. Komiteen organiserer all renovasjon i forbindelse med festivalen.

Komiteen har også ansvaret for deler av arbeidsmiljøet i jazzuka, ved å setter opp festivalens kontorløsninger både på Hotell Alexandra (3 etg.) og Plassen (3 og 4 etg.)

Scenografi
Scenografikomiteen har ansvar for utsmykking/inndekning av scener, spillesteder, backstage-områder og utsmykking av Storgata. Arbeidet er konsentrert til rigg og nedrigg før og etter selve festivalen, men det kan også være omrigging underveis. Arbeidstiden er variabel, og arbeidet forgår stort sett på de ulike spillestedene.

Rapportering (ikke søkbar)
Festivalens interne rapporteringssystem driftes og følges opp av komiteen.