Dags- ukes og 2-dagerspass til museet

Dags- og ukespass gjelder som billett til alle våre billetterte arrangementer, med begrenset adgang til Storyville og Rådstua. Inkluderer ikke matservering der det inngår i arrangementet. Innehaver må være tilstede før konsertstart for å være sikret plass. Unummererte plasser.

Dagspass lørdag

NB! Billett for både ukes- dagspass og todagerspass MÅ byttes inn i armbånd i vår infoskranke på Kulturbygget Plassen før konsertstart for at passet skal være gyldig.

2-dagerspass til Romsdalsmuseet gir i 2019 adgang torsdag 18. og fredag 19. juli. 2-dagerspassene kan kjøpes for voksne, barn (6 - 15 år), og med Kulturrabatt for ungdom (15 -20 år - krever legitimasjon).

Barn under skolealder går inn gratis i følge med en forelder.